Privacyverklaring

Van Dieven Sven BV stelt alles in het werk om de privacy van zijn klanten te beschermen.

Privacyverklaring

Wanneer u deze website gebruikt verklaart u zich akkoord met deze privacy-voorwaarden en gaat u akkoord met de manier waarop informatie kan worden verzameld en gebruikt door Van Dieven Sven BV.

Verzameling van informatie

Wanneer u zich registreert vragen wij u bepaalde persoonlijke informatie om de werking van uw account te garanderen. Deze gegevens worden bijgehouden in een database. De gegevens worden door Van Dieven Sven BV beheerd en worden onder geen beding doorgegeven aan derden. De database bevat de volgende gegevens: naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mail en telefoonnummer. Wij kunnen beroep doen op deze gegevens om u te contacteren.

Wanneer u zelf contact met ons opneemt kunnen wij bepaalde opmerkingen met betrekking tot dit contact verwerken in uw contactbestand. Dit laat ons toe om een meer efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.

Waarvoor wordt uw informatie gebruikt?

Wij gebruiken uw informatie om:

  • met u te communiceren
  • u op de hoogte te brengen van onze diensten en aanbiedingen
  • statistische informatie te genereren (waarbij u anoniem blijft).

Bekijken en wijzigen van uw gegevens

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u te allen tijde recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen en te verbeteren, aan te vullen of te laten wijzigen.

Toepassingsgebied en wijzigingen

Het bezoek en het gebruik van de Van Dieven Sven BV website wordt gereguleerd door deze verklaring.

Aangezien zowel onze bedrijfsactiviteiten als de wetgeving terzake aan verandering onderhevig zijn, kan het nodig zijn deze verklaring aan te passen. Wij raden u aan om op regelmatige basis deze verklaring te raadplegen. Wijzigingen aan deze verklaring treden in voege op het ogenblik van publicatie op de Van Dieven Sven BV website.

Deze verklaring zal steeds toegankelijk zijn vanop elke pagina van de Van Dieven Sven BV website.